مقالات آموزشی

مقاله و فیلم های آموزشی درباره تعویض هارد و پروگرام در اینجا ببینید. و همچون متد های جدید مربوط به پروگرام هارد به صورت رایگان قرار میگیرد ، در این بخش روش های مختلفی از پروگرام هارد و ترمیم بوت به صورت رایگان ارائه میشود که توسط تیم و اساتید فایل دامپ منتشر خواهد شد.

فایل دامپآموزش های رایگان باکس ایزی جیتگ و تعویض هارد