×
ادامه مطلب
آموزش تعمیرات موبایل در شیراز
۱۳ مرداد ۱۴۰۰

آموزش تعمیرات موبایل در شیراز

برگزاری دوره آموزشی تعمیرات موبایل در شیراز تعمیرات موبایل از لحاظ بازار یکی از رشته های پر درآمدی است که بین جوانان […]

ادامه مطلب
file
۲۵ تیر ۱۴۰۰

file

[TS_Advanced_Tables id=”1″ table_formatting=”metadata” table_scope=”none” show_name=”false” show_info=”false” show_comments=”false” table_shortcodes=”true” preloader_use=”false” header_use=”true” header_rows=”1″ footer_use=”false” responsive_type=”none” styling_customize=”database” styling_stylerid=”7″ limitvisibility=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi 7 pRo
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi 7 pRo

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi Y3
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi Y3

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi Note 9S
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi Note 9S

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi Note 9 pRo Max
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi Note 9 pRo Max

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi Note 9 pRo
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi Note 9 pRo

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi Note 8
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi Note 8

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi K30
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi K30

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi K20 pRo
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi K20 pRo

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi K20
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi K20

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi GO
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi GO

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi 8A/Dual
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi 8A/Dual

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Mi 7A
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Mi 7A

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Mi 7
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Mi 7

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Mi Note 10
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Mi Note 10

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Mi Mix 3
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Mi Mix 3

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Mi CC9e
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Mi CC9e

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

0