×
ادامه مطلب
file
۲۵ تیر ۱۴۰۰

file

[TS_Advanced_Tables id=”1″ table_formatting=”metadata” table_scope=”none” show_name=”false” show_info=”false” show_comments=”false” table_shortcodes=”true” preloader_use=”false” header_use=”true” header_rows=”1″ footer_use=”false” responsive_type=”none” styling_customize=”database” styling_stylerid=”7″ limitvisibility=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi 7 pRo
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi 7 pRo

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi Y3
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi Y3

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi Note 9S
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi Note 9S

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi Note 9 pRo Max
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi Note 9 pRo Max

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi Note 9 pRo
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi Note 9 pRo

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi Note 8
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi Note 8

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi K30
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi K30

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi K20 pRo
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi K20 pRo

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi K20
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi K20

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi GO
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi GO

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Redmi 8A/Dual
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Redmi 8A/Dual

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Mi 7A
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Mi 7A

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Mi 7
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Mi 7

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Mi Note 10
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Mi Note 10

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Mi Mix 3
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Mi Mix 3

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Mi CC9e
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Mi CC9e

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

ادامه مطلب
تست پوینت Test Point Mi A3
۳۰ دی ۱۳۹۹

تست پوینت Test Point Mi A3

نقاط تست پوینت چیست ؟   گوشی هایی که با پردازنده های کوالکام و های سیلیکون کرین هستند. دارای حالت فلش اجباری […]

0